پایگاه خبری تحلیلی پیام سپاهان

آخرين مطالب

از سال 1397 تاکنون انجام شد

راه اندازی 5 مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند شهرداری تهران

راه اندازی 5 مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند
  بزرگنمايي:

پیام سپاهان - شهر: از سال 1397 تا به امروز پنج مرکز نوآوری در مناطق 9، 4، 10 (در دو واحد مجزا) و 2 با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، دانشگاه صنعتی ‌شریف و برخی شتاب‌دهنده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار شهر ، از یک شهر هوشمند چه می‌دانیم؟ آیا هوشمندسازی در شهر به معنای الکترونیکی کردن همه چیز است؟ پاسخ بسیاری از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات به این پرسش‌ها اغلب منفی است. چرا که به عقیده آنان یک شهر هوشمند لزوما به معنای یک شهر الکترونیک نیست، بلکه فناوری و هوشمندسازی باید یاری رسان شهروندان برای ایجاد یک زندگی آسان در کلانشهرها باشد. شهرداری تهران هم خود را این قائده مستثنا نکرده است، این نهاد، هوشمندسازی را از ایجاد سامانه «تهران من» و ارایه بسیاری از خدمات شهری در یک درگاه الکترونیک آغاز کرد اما این همه ماجرای هوشمندسازی تهران نبود.
در اسـناد بالادستی مانند برنامـه پنـج سـاله سـوم شـهر تهـران بر هوشمندسازی تاکید شده و پیـرو تفاهمنامه‌هـای منعقـد شـده بیـن شـهرداری تهـران بـا معاونت علمی و فناوری ریاسـت جمهوری، دانشـگاه‌ها و مرا کـز فناوری مهـم در کشـور بـرای همـکاری در توسـعه بهره‌گیـری از ظرفیـت شـرکتهای دانش‌بنیـان و خلاق، اسـتارتاپ‌ها و جهت‌دهـی ایده‌هـای نوآورانـه، یکـی از محورهـای اصلـی برنامـه تهـران هوشـمند «تهران نوآور» تعیین شـده اسـت. یکـی از پروژه‌های مربوط به تهران هوشمند «تهران نوآور»، ایجاد مرا کز نـوآوری و فنـاوری شـهر هوشـمند اسـت. ایـن مرا کـز بـا همـکاری زیرمجموعه‌هـای شـهرداری تهـران، دانشـگاه‌ها، پژوهشـگاه‌ها، پارک‌هـای علم و فنـاوری و مرا کـز فنـاوری و شـتاب‌دهی مـورد تأییـد معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایجـاد می‌شود.
از سال 1397 تا به امروز پنج مرکز نوآوری در مناطق 9، 4، 10 (در دو واحد مجزا) و 2 با همکاری دانشگاه صنعتی ‌شریف و برخی شتاب‌دهنده‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. در ایـن مراکـز از کسـب ‌و کارهای دانش‌بنیـان در زمینـه فناوری‌هـای شـهری و مجموعه‌هـای ماموریتـی شـهرداری تهـران حمایـت میشـود و انتظـار مـیرود که از محصـول/ خدمـت آنهـا در حـل معضـلات شـهر و شـهروند بهـره گرفتـه شـود. تقویـت و توسـعه همـکاری بخشهـای مختلـف شـهرداری بـه منظـور توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان، توسـعه قابلیت‌هـا از طریـق گسـترش فعالیت‌هـای متکـی بـر فنـاوری و نـوآوری در کالانشـهر تهـران؛ کمـک بـه رفـع نیازهـا و تنگناهـای حــوزه مدیریــت شــهری از طریــق توســعه نــوآوری و فناوری‌های نویــن؛ کاهــش هزینه‌های جاری شــهرداری و ارتقــاء بهــره‌وری در خدمــات و طرح‌هــای توسـعه‌ای شـهری؛ تولیـد ثـروت از طریـق افزایـش توانمندیهـای فنـاوری و نـوآوری در حـوزه شـهری از مهـم تریـن اهـداف ایجـاد ایـن مراکز هستند.
مرکز نوآوری منطقه 9
مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند در منطقه 9 تهران با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه 9 و پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در اردیبهشت ماه 1398 افتتاح شد. این مرکز که دارای 10 فضای اختصاصی و بیش از 30 فضای کار اشترا کی است سبب شده تا برای چیزی در حدود 50 نفر در شرکتها و 30 نفر در تیم‌های مستقر در مرکز اشتغال ایجاد شود. بیشترین زمینه فعالیت این مرکز در حوزه ماموریتی شهرداری، روی حوزه معماری و شهرسازی است و پس از آن حمل و نقل و ترافیک.

پیام سپاهان


مرکز نوآوری منطقه چهار
این مرکز با همکاری مشترک سازمان فناوی اطلاعات و ارتباطات، منطقه 4 و شرکت افق‌سازان دارا (مرکز نوآوری تینو) در آذرماه 1398 افتتاح شد. اشتغال ایجاد شده در این مرکز حدود 16 نفر در شرکتها و 24 نفر در تیمهای مستقر در مرکز است و عمده فعالیت‌های این مرکز در حوزه ماموریت‌های شهرداری، فرهنگی و اجتماعی و پس از آن خدمات شهری و محیط زیست است.

پیام سپاهان


منطقه 10 در دو مرکز مجزا
مرکز نوآوری و فناوری هوشمند منطقه 10، با همکاری مشترک سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطقه 10 و شتاب‌دهنده «ذوق» در اردیبهشت ماه 1399 افتتاح شد. در این مرکز که بیش از 15 شرکت و استارتاپ مستقر شده‌اند، برای حدود 50 نفر در شرکتها و 40 نفر در تیم‌های مستقر در مرکز اشتغال ایجاد شده است. شعبه دوم این مرکز نیز با تمرکز بر حوزه محیط زیست در خرداد 1399 افتتاح شد.

پیام سپاهان


مرکز فناوری و شهر هوشمند منطقه 2
مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه 2 در 17 شهریور امسال مرکز در فضایی به وسعت تقریبی ١٥٠ متر مربع، افتتاح شد. این مرکز دارای امکاناتی از جمله فضای اختصاصی ویژه شرکت‌ها و استارتاپ‌ها و فضای اشتراکی ویژه تیم‌هاست و اینترنت و استفاده از مشاوره‌ها و آموزش‌های تخصصی در اختیار فعالان این حوزه قرار می‌گیرد. این مرکز در منطقه 2 و حوالی میدان بوعلی در سعادت آباد واقع شده و با هدف پشتیبانی و تقویت زیست بوم نوآوری شهری اقدام خواهد کرد.
زمینه فعالیت مرکز نوآوری و فناوری شهر هوشمند منطقه 2 خدمات شهری است و با این هدف از شرکت‌ها، استارتاپ‌ها و گروه‌های نوآور و فعال و ایده‌های آنها در این حوزه حمایت می‌کند تا گامی هوشمند در جهت رفع چالش‌های خدمات شهری در پایتخت برداشته شود.
آنطور که مدیران شهری گفته‌اند؛ در آینده‌ای نزدیک نیز تاسیس مراکز نوآوری شهری با همکاری سازمان فاوای شهرداری تهران توسعه خواهد یافت.
خبرنگار : فریبا رحمانی


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اندیشکده آمریکایی: چرا ایران به دنبال نفوذ نیابتی در منطقه است؟

زنجیره ارزش فرش دستباف به فراموشی سپرده شد

دلیل افزایش هزینه‌های انتشار کتاب چیست؟

مبین‌نت نماینده همراه اول در ارائه خدمات سازمانی شد

اروپا، عربستان را تحریم می کند

فارن پالیسی: امانوئل مکرون در خاورمیانه به دنبال چیست؟

ضریب خطای بالای نظرسنجی‌های انتخابات آمریکا

سفر به پایتخت پابرهنه ها

شراکت دبی با گروه اسرائیلی برای سرمایه گذاری در بندر حیفا

رمزگشایی از سیاست جدید ارزی

بورس فردا چه می‌شود؟ / پیش‌بینی شاخص 3.5 میلیونی تا پایان سال

بخشی از کتاب/ از هر چیزی که در زندگی شما اتفاق می اُفتد لذت ببرید

شاعری که نویسنده یک برنامه تلویزیونی شد

آدم ها به فراموشی محتاج ترند تا به خاطره!

کاخ سفید دست بردار چینی‌ها نیست

چرا نباید موبایل را در ماشین به شارژ بزنیم؟

بازی‌های PS5 فضای زیادی از کنسول را اشغال خواهند کرد

دشمنان جمهوری‌خواه ترامپ

ماجرای ماموریت جهانگیری

پیامدهای ژئوپولیتیک شراکت راهبردی ایران و چین

بخش خبری مشترک شبکه های دبی و بحرین با تلویزیون اسرائیلی

جدول پخش مدرسه تلویزیونی شنبه 29 شهریور در تمام مقاطع تحصیلی

گسترش مراکز درمانی برای دولت مقدور نیست/ضرورت همراهی خیران

انجمن علمی حقوق اساسی ایران شعبه اصفهان آغاز به کار کرد

«افول قدرت آمریکا» اثر جامعه شناس آمریکایی ترجمه و منتشر شد

شاعرانه/ "مرا که طاقت این چند روز دنیا نیست" از فاضل نظری

"تو چرا بازنگشتی دیگر"؛ شعر خوانی زیبایی از هوشنگ ابتهاج

رونمایی از نسخه تیتانیومی سامسونگ گلکسی Watch 3

چگونه مشکل کند شدن هارد اکسترنال را در ویندوز 10 برطرف کنیم؟

ویژگی حذف خودکار فایل‌های trash به گوگل درایو اضافه می‌شود

هواوی دست به دامن روس‌ها شد

تیک تاک از رقبایش کمک خواست

ارتقای سطح پاسخگویی نظام مند و اصولی به شهروندان منطقه 3

سختی‌های موج سوم کرونا

10پیشنهاد برای توزیع واکسن آنفلوآنزا

مناظره کم سابقه تلویزیونی درباره پوشش زنان

برخی از افراد حاکمیتی‌ نیز به‌دنبال ناامید کردن مردم هستند

چپه‌خوانی مقام عالی وزارت

تخریب جهانگیری از درون دولت؟

"نبردهای فانتوم" در مسیر پخش تلویزیونی

تأمین رایگان اکسیژن بیمارستانها توسط فولاد مبارکه اقدامی راهگشا و ارزشمند

دسترسی به خیابان شبنم با تخریب دیوارهای کوچه های صبا

بخشی از کتاب/ نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت، پاک کردن حافظه‌ی آن است!

داستانک/ آبروی مومن

تشکر متفاوت انتشارات انگلیسی از قهرمانان سلامت

اطلاعات جدید درباره بخش داستانی بازی Cyberpunk 2077

سامسونگ مشخصات و قابلیت‌‌های شارژر بی‌سیم «تریو» را اعلام کرد

نرم افزار ادوبی Illustrator برای آیپد به زودی عرضه خواهد شد

ربات 2 متری کارگر فروشگاه خواربارفروشی ژاپنی شد

تریلر زمان عرضه Super Mario 3D All-Stars منتشر شد